titulo de la web

PRODUCCIÓ PRÒPIA

Secció que t'ofereix diversos materials digitals d'elaboració pròpia. Aquí trobaràs diversitat de materials (documents word, presentacions PowerPoint, animacions flash, ...) sobre una variada gama de qüestions relacionades amb societat de la informació i noves tecnologies, ciències socials, antropologia filosòfica, educació, civisme i altres temes, que poden servir per complementar altres recursos emprats per tu i que et poden ser d'utilitat en la teva formació.

Per a la fruïció intel.lectual i estètica,
algunes d'aquestes produccions es presenten també en format .pdf
per tal d'afavorir el seu estudi i facilitar la seva possible utilització didàctica. 

La reproducción de archivos .swf se puede realizar online, siguiendo estos pequeños pasos:

 1. Descargar la presentación .swf que nos interese (Clic derecho/ Abrir enlace en una pestaña nueva/ Guardar).
 2. Acceder a https://flashplayer.fullstacks.net/?kind=Flash_Emulator
 3. Elegir archivo a reproducir…

Anterior

 • PÒRTIC
 • FORMACIÓ PERMANENT
 • CIÈNCIES SOCIALS
  • ELS ORÍGENS (origens.swf)

   No hem existit sempre. Tenim uns orígens, un inici, un principi. En algun moment van començar a existir el cosmos, l’univers, la vida, les espècies. Aquest és el fet i ara… la interpretació del fet.

   Des de sempre, l'ésser humà, en les seves diverses formes de pensament, ha intentat explicar-se aquest fet: la mitologia, la ciència, la religió han donat la seva interpretació d’aquest esdeveniment. La mitologia clàssica amb les seves cosmogonies; la ciència, el pensament racional, al llarg de la seva història, s’ha preocupat per esbrinar l’origen de l’univers i a l’actualitat ens proposa la seva teoria: “Fa 15.000 milions d’anys… Per la seva part, les religions a la seva manera, amb un llenguatge poètic, ens donen també la seva interpretació. El fet real és que en un moment donat va començar tot, que hi va haver un inici, un principi, uns orígens. Un fet i diverses interpretacions. Vet aquí, doncs, el fet i la seva interpretació: “Al principi…”

  • PANORAMA GENERAL DEL SABER HUMÀ (pgc.pps) + 5

   Presentació PowerPoint orientada a la comprensió dels fonaments del saber humà actual. Partint d’una concepció àmplia de la Realitat, es presenta l’actitud interrogadora, qüestionadora de l’ésser humà davant la immensitat de tanta complexitat, expressada en el seu desig de saber, de conèixer, de comprendre. Es fa una sintètica descripció del trànsit del pensament mitològic al pensament racional, per a continuació presentar la gènesi, l’origen del panorama general del saber humà.

  • INTRODUCCIÓ A LES CIÈNCIES SOCIALS (intrccss.pdf)

   En l'àmbit acadèmic estem acostumats a utilitzar uns conceptes i una terminologia que sovint convé explicitar per una millor comprensió de les persones adultes que acudeixen als nostres centres. La concepció tradicional amb què han estat elaborats els currículums de l'àrea i l'estretor d'alguns programes no sempre faciliten una visió àmplia, global i integradora de la mateixa. Una proposta com a introducció a la comprensió d'aquest àmbit del saber, les ciències socials, i a algunes qüestions que la vertebren.

   Aquesta introducció es pot complementar amb la presentació csocials.pps

  • LES CIÈNCIES SOCIALS (csocials.pps) + 4

   Presentació PowerPoint que intenta contribuir a una millor comprensió d’aquest àmbit del saber humà. L’ésser humà impel•lit per tanta complexitat s’interroga sobre sí mateix, sobre el món, sobre els altres. Així van començar a aparèixer les primeres explicacions sobre la natura, sobre l’ésser humà, sobre les relacions amb l’entorn. Després d’una fase d’admiració i interrogació sobre el món natural, l’ésser humà es va convertir en el principal objecte d’atenció i admiració per part de pensadors, filòsofs i estudiosos de l’antiguitat; se’l va estudiar tant individualment com en la seva relació amb l’entorn així com la diversitat i riquesa del “medi humà”. Presentació de les “ciències humanes” i “socials” dins el panorama general de les ciències ( PGC ): què són i què estudien, diversitat de ciències socials, etc.

   Aquesta presentació vol ser una contribució per a una millor comprensió de l’àrea de “ciències socials” dins els currículums de formació bàsica de persones adultes ( FBPA ).

  • L'ÉSSER HUMÀ (eshuma.pps) + 3

   Un dels impulsos vitals que des de sempre han acompanyat l’home ha estat el desig de conèixer, el desig de comprendre. Enmig de la Realitat es troba l’Ésser humà. Des d’un primer moment, l’home ha pensat en sí mateix, en el seu origen, en el seu paper dins del món.


   L’Ésser humà, l'ésser més extraordinari del planeta, ha estat objecte de reflexió per part de pensadors, filòsofs, escriptors, científics, poetes de totes les èpoques . La idea que l’home s’ha fet de sí mateix (concepció “antropològica”) ha anat canviant, evolucionant , al llarg del temps, en les distintes èpoques i cultures: des de la rigorosa reflexió iniciada pels grecs fins a la visió reduccionista que se’n té avui dia, en certs ambients, de la persona humana. Se la redueix a la seva corporalitat (visió materialista), a objecte de plaer o consum (visió hedonista), a mera peça social o laboral (visió sociologista), a animal sofisticat (visió cientista o mecanicista), ...


   A la base de tot plantejament cultural, educatiu o formatiu hi ha però una concepció antropològica explícita o implícitament expressada. L'educador necessita saber el que el ser humà és, el que pot arribar a ser, i el que ha de ser. Aquest coneixement però no s'adquireix de manera espontània. Malgrat ser un dels eixos vertebradors del pensament i la cultural occidentals sovint és una qüestió que s’obvia en els programes i currículums a nivell de formació bàsica de persones adultes. Vet aquí doncs, una aproximació al tema.

  • EL CICLE VITAL, un viatge cap a l'autorealització (cicle.swf)

   Tots els éssers es despleguen, a la recerca d’allò que ells mateixos són. Al llarg del cicle vital les diverses estructures de l'ésser humà van evolucionant tendint a, cada cop, una major integració harmònica, mirant al seu desenvolupament, a la seva realització.

   Davant un món tant obert, canviant i imprevisible; davant tantes possibilitats com se'ns ofereixen, avui, més que mai, es fa inevitable aprendre a "viure".

 • LA COMUNICACIÓ
  • EL REGAL DE LA COMUNICACIÓ

   Vivim immersos enmig d'un mar d'informacions i missatges. Missatges que ens arriben a tot hora i de tot arreu. Tot el que ens envolta ens transmet informació. La natura i la vida sencera és una incessant comunicació...

   La comunicació ens ajuda a mantenir les nostres relacions; ens permet estretir els nostres vincles i ens permet sentir que vivim en comunitat, tot ajudant-nos a sentir-nos més aprop... Un veritable regal per a la relació i cohesió entre els humans...

   Es tracta de prendre'n consciència com a primer pas per començar a comprendre l'amplitud i importància d'aquest fenomen comunicatiu enmig del qual ens trobem immersos.

  • LA COMUNICACIÓ, en perspectiva històrica (lacom.pps) + 2

   Avui, parlar d’Educació i Formació és fer referència a la capacitat de rebre informació, de processar-la, de seleccionar-la, de fer-la servir per a la vida quotidiana, tant per al treball com per a la participació social i per a altres àmbits de la vida personal.

 • TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
  • LES TIC (lestic.pps) + 1

   Presentació sobre societat de la informació i Tecnologies de la Informació i la Comunicació ( TIC ). Les TIC i la societat de la informació: cap a la necessitat de la formació digital.

   La societat de la informació ens proporciona immenses fonts d’informació, nous canals de comunicació. Avui, el “coneixement” esdevé un factor de capital importància en tots els ordres de la vida i també en el terreny de l’economia i la producció. En la societat de la informació, la formació continua i la gestió del coneixement passen a tenir un paper capital per a la competitivitat i el progrés econòmic i cultural.

   En aquesta presentació es tracten qüestions com: característiques de la societat actual, la vida: un allau constant d’informació, la revolució tecnològica, societat de la informació i del coneixement, trets de la societat tecnològica, l’aparició de la cultura digital, la comunicació i les formes de comunicació en perspectiva històrica, les tic: què són, què ens aporten, el seu impacte individual i social, la societat del coneixement, ...

 • ALTRES

 • Per a «construir» junts...
  Són temps per a «construir» junts...
  Tu també tens la teva tasca...
  Les teves mans també són necessàries...

  Si comparteixes els valors que aquí defenem...
  Difon aquest lloc !!!
  Contribuiràs a divulgar-los...
  Para «construir» juntos...
  Son tiempos para «construir» juntos...
  Tú también tienes tu tarea...
  Tus manos también son necesarias...

  Si compartes los valores que aquí defendemos...
  Difunde este sitio !!!
  Contribuirás a divulgarlos...