titol

DESTINATARIS

Primer subsistir, sobreviure, naturalment! Però també orientar-se a viure el més «digna» i «plenament» possible. Avui una autèntica Educació i Formació no solament han de formar ciutadans competents per accedir amb garanties d’èxit al mercat laboral, sinó que han de vetllar per conformar individus capaços de desenvolupar-se com a éssers humans, orientant-se envers la maduresa humana i progressant en l’alliberament personal. Hem de superar el reduccionisme actual de l’Educació, una Educació utilitarista, epidèrmica, superficial, perifèrica (no nuclear ni essencial) i encaminar-nos cap a una Educació transformadora, alliberadora, orientada també a modificar la nostra concepció sobre nosaltres mateixos i la nostra manera de ser i d’estar en el món. Avui l'«Educació», la «Formació» i la «Cultura» han de plantejar-se com a primera exigència que els ciutadans sentin la necessitat d’una vida més plena, més perfecta, més autèntica, perquè així esdevindran més plenament «humans».

Hi ha certa saviesa humana, que és comú als homes més grans i als més petits i que la nostra educació corrent labora amb freqüència per silenciar i obstaculitzar. (R.W. Emerson)

Una de les nostres grans tasques, més enllà de la satisfacció de les necessitats bàsiques i per a la supervivència: progressar en la comprensió del món, de la vida i de les accions dels éssers humans ... «Una vida sense examen, sense reflexió, no mereix ser viscuda». (Sòcrates)

Ens trobem immersos al si d'una societat molt hàbil en l'àmbit del desenvolupament tecnològic, però bastant analfabeta en el coneixement del que són els principis i els fins de la vida humana, en tot el que pot donar un sentit i un significat humà a l'existència. (M. CAVALLÉ, filòsofa)

 

El vell món està periclitant i un de nou està emergint

1. La humanitat ha passat per moments que es poden considerar singulars per coincidir amb algunes importants discontinuïtats en els processos d'evolució cultura (veure aquí: Era axial). Avui amb el fenomen de la globalització ens trobem també en una època de canvi cultural inèdit a escala planetària. El moment actual es caracteritza per una transformació generalitzada i intensa de molts paràmetres, cosa que situa la nostra època en un d'aquests moments històric de canvis civilitzatoris i culturals profunds: explosió demogràfica, fulgurant progrés científic i tècnic, generalització de les tècniques d'informació, mobilitat accelerada de béns i persones, generalització del pluralisme en les societats, explotació ecològica desorbitada, degradació ambiental, canvi de models mentals i culturals, construcció de models i estils de vida artificiosos ... Aquests canvis estan situant a la humanitat en un nou estadi civilitzatori que fa trontollar totes les estabilitats tradicionals ... El vell món està periclitant i un de nou està emergint. En aquest nou panorama és imprescindible replantejar-se el paper de la cultura i les actituds humanes subsegüents davant tan accentuats canvis, començant per una anàlisi crítica i diagnòstic de la situació actual.

Entre el desassossec d'una societat malaltissa i l'aspiració a una societat més saludable

2. No és fàcil veure-hi clar enmig de tanta boira quotidiana. Convé aguditzar la mirada enmig de tan feixuc escenari actual: superficialitat, artificiositat, façana, aparences, anuncis sofisticats, missatges bigarrats, reclams subliminals ... sofismes moderns, postveritat, pensament feble, racionalitat esmussada ... Mai ha estat la vida humana tan amenaçada pel desequilibri ecològic, la contaminació, l'estrès o la depressió. Venim fomentant un estil de vida on la manca de sentit, la manca de valors, un cert tipus de consumisme, la trivialització del sexe, la incomunicació i tantes altres frustracions impedeixen a les persones créixer de manera sana.

3. Algunes característiques de la vida actual: Buit interior. A poc a poc estem aprenent a viure sense interioritat. En tenim prou amb viure entretinguts. Ens acontentem amb funcionar sense ànima i alimentar-nos només de benestar. No volem exposar-nos a buscar la veritat. Desorientació. Hem après a viure sense arrels i sense metes. En tenim prou amb deixar-nos programar des de fora. Ens movem i agitem sense parar, però no sabem què volem ni cap a on anem. Estem cada vegada més ben informats, però ens sentim més perduts que mai. Foscor i confusió interior. Tot just ens interessen ja les grans qüestions de l'existència. Volem ser intel·ligents i lúcids. Però no trobem assossec ni pau.

4. ¿Viure? Volem viure més, viure millor, viure més temps. Volem sentir-nos bé, sentir-nos millor. Busquem gaudir intensament de la vida, treure-li el màxim suc. Fem el que ens ve de gust. Amb prou feines hi ha prohibicions ni terrenys vedats. ¿Estimar? Volem ser lliures i independents i ens trobem cada vegada més sols. Necessitem viure i ens tanquem en el nostre petit món. Necessitem sentir-nos estimats i no sabem crear llaços d'amistat autèntics. Al sexe en diem «amor», i al plaer, «felicitat». ¿Transcendència? En la nostra vida ja no hi ha lloc per a la Transcendència. La seva presència ha quedat reprimida o atrofiada dins nostre. Plens de sorolls per dins, ja no podem escoltar la seva veu. Bolcats en mil desitjos i sensacions, no encertem a percebre la seva proximitat. Tan enfeinats, obviem aprofundir-hi.

5. L'escepticisme de la nostra època ... Estem saturats d'idees i paraules, però buits de ser, mancats de referències, d'harmonia, d'integritat. Podem viure mig adormits, deixant-nos portar per l'extern ... o, al contrari, experimentar la consciència de viure desperts, en un «viatge» intens cap a una vida més plena. Il·lusió de felicitat, tedi, buit interior ...? La il·lusió d'una «felicitat» completa és una de les grans fal·làcies amb què la societat del benestar i del progrés il·limitat ens encisa. Se'ns vol fer creure que «felicitat» equival a consumisme ..., però sabem que no tot el que desitgem ens cal i ens condueix cap a ella. A les nostres societats l'exaltació de la personalitat ha conduït a cotes sorprenents de niciesa. S'exalta la fama, els diners, la comoditat, l'artificiositat, les aparences ... se'ns ven un cert tipus de llibertat, de progrés, de benestar, de felicitat ... D'aquí la frustració, la insatisfacció vital, l'alienació i la pobresa interior ... d'aquí la necessitat d'escapar d'aquest buit interior que ens corroeix ...

6. Per això hem de ser prou lúcids com per preguntar-nos si no estem caient en conductes poc sanes gairebé sense ser-ne conscients. Una societat és sana en la mesura que afavoreix el desenvolupament sa de les persones. Quan, per contra, les condueix a la seva buidament interior, la fragmentació, la cosificació o dissolució com a éssers humans, hem de dir que aquesta societat és, almenys en part, patògena. Què és més sa, deixar-nos arrossegar per una vida de confort, comoditat i excés que ensopeix l'esperit i disminueix la creativitat de les persones o viure de manera sobri i moderat, sense caure en «la patologia de l'abundància»? Què és més sa, seguir funcionant com «objectes» que giren per la vida sense sentit, reduint-la a un «sistema de desitjos i satisfaccions», o construir l'existència dia a dia donant-li un sentit últim? Què és més sa, omplir la vida de coses, productes de moda, vestits, begudes, revistes i televisió o cuidar les necessitats més profundes i entranyables de l'ésser humà en la relació de la parella, a la llar i en la convivència social?

Cap a una major lucidesa a través de la «saviesa».

7. Sobre els vacus fonaments de tan artificiosa i contagiosa «cultura moderna», en certs sectors està emergint un nou panorama testimoni de profundes transformacions, tangibles unes i potser no tan visibles altres, però no per això menys reals; eclosionant una nova atmosfera antropològica, una nova manera de ser i d'estar al món. Ens encaminem cap a una nova etapa de gran potencialitat existencial, cap a una nova època, una nova era. I en el seu si, gestant i eclosionant un nou tipus d'ésser humà, ni pre-humà ni post-humà, sinó més autènticament humà, trans-humà.

8. La vida un viatge experimental, un viatge de l'esperit realitzat a través de la matèria. Tenim tot un món per recórrer i tot un camí interior per explorar ... El viatge més llarg és el viatge cap al nostre interior ... De quina manera poder viure la complexitat i la incertesa sense caure en la desorientació, en la dispersió o en l'alienació? Només comprèn les claus de l'existència qui ha accedit a cert "nivell de consciència". Aquest buit de la nostra civilització només se solucionarà quan en ella la «saviesa» es constitueixi de nou en eix de referència. La «saviesa», ens ajuda a accedir al coneixement profund de la realitat i a evolucionar cap a una vida més autèntica. Una nova manera de ser i estar en el món mor i eclosiona una altra: viure i no només vegetar. Respirar i prendre distància. Oxigenar i eixamplar la mirada. Redreçar-se i no només arrossegar-se. Vivificar-se. El veritable "horitzó" es troba en els nostres ulls, en la nostra ment, no en la realitat.

9. Existeix entre nosaltres molt submís inconscient, dòcil als postulats i dictats d'una difusa però penetrant mentalitat dominant ... però també n'hi ha que resisteixen, els que no es deixen doblegar fàcilment, persones tenaces, resistents a deixar-se arrossegar pel corrent, a deixar-se engolir en l'anonimat amorf de la massa, a no ofegar-se en mig de les inevitables tempestes, lluitadors tenaços, no disposats a ser seduïts per tanta artificiositat i façana vàcua, a ser seduïts per abundants cants de sirena, corredors de fons decidits a no sucumbir a les primeres de canvi. Individus ferms i perseverants, amb accentuada personalitat pròpia, que intenten viure desperts, perseverar en les seves causes enmig d'una soporífera letargia generalitzada, que no es deixen guanyar per un pensament fàcil ... qui en l'anonimat de les seves vides, en la tranquil·litat del seu silenci, allunyats dels rampells del mundanal soroll, disposats a practicar una reflexió assenyada, serena i àmplia, disposats a posar en acció una mirada crítica sobre el que passa en nosaltres mateixos i al nostre voltant .... Cultivadors del seu propi pensament, persones reflexives, tenaces, resistents, lúcides, virtuoses i sàvies ... testimonis d'una manera nova de viure i d'afrontar la realitat actual, de ser i estar en el món. La vida per a molts ja no és un simple espectacle, sinó un desafiant projecte a viure no només quantitativament, en quantitat i intensitat, sinó també en qualitat, amb una major densitat humana i espiritual.

10. Una invitació doncs ...

 • A quants van comprenent que "viure" és quelcom més que "vegetar".
 • A aquells que estàn d'acord en què no és suficient amb canviar les estructures socials i polítiques i que cal també una transformació bàsica de l’ésser humà.
 • Als que sospiten que la "cultura" pot servir per a alguna cosa més que per atresorar un agregat de floritures acadèmiques innòcues.
 • Als que desitgen convertir el seu bagatge cultural en un "bagatge personal", necessari per a la millora qualitativa personal i la transformació social.
 • Als que troben a faltar un coneixement més global i essencial que els aporti l'horitzó que la seva formació no els ha aportat.
 • Als qui se senten estimulats a pensar per si mateixos ...
 • Als que estan esperonats en la passió pel coneixement i millora de la vida humana.
 • Als que desitgen sobreposar-se a la insipidesa de la situació actual i orientar-se cap a un tipus de vida més plena.
 • Als que desitgen superar la superficialitat de la cultura i escapar al vessant insípid de la vida moderna.
 • Als que potser, vegetant semi-dormits, volen despertar, elevar la seva mirada i eixamplar els seus horitzons mentals.
 • Als que tenen set de veritat i més claredat i lucidesa en la seva vida.
 • Als que busquen veritats que sadollin la seva set, i no simplement que satisfacin la seva curiositat.
 • Als que senten admiració per la singularitat dels éssers humans i lluiten pel reconeixement de la seva originalitat i dignitat.
 • Als que aspiren a gaudir d'una existència més plena, a través de la comprensió i aprofundiment en les claus de la vida humana.
 • Als que anhelen comprendre, aprofundir en el coneixement de l'ésser humà i del misteri del que és portador.
 • A aquells que aspiren a ser com ells volen ser i no com altres volen que siguin.
 • Als que van comprenent la urgent necessitat de Formació al llarg de tota la vida.
 • Als que van prenent consciència de la necessitat de posar-se al dia, superant velles concepcions culturals i educatives obsoletes.
 • Als que senten la necessitat d'un marc de referència ampli, superador de l'estricte àmbit escolar i acadèmic en la perspectiva d'una nova orientació de la formació permanent, oferint una formació desescolaritzada i desformalizada.
 • Als interessats en el contrast d'idees i la reflexió sobre el paper de l'Educació i la Formació en la nostra societat del segle XXI.
 • Als que no participen directament en programes de formació presencial, però que també estan interessats en la seva promoció personal i cultural, educativa.
 • Als que desitgen aprofundir en el coneixement dels fonaments del saber que són a la base de la cultura occidental i que són vertebradors de qualsevol currículum acadèmic o programa d'educació formal.
 • També als que, interessats en el seu propi auto-coneixement i auto-millora, volen conèixer com la saviesa de tots els temps ha abordat i fonamentat aquestes tasques.

Nota: Algunes de les idees aquí expressades són deutores i han estat exposades prèviament per altres autors, entre d'altres  M. CAVALLÉ, R.M. NOGUÉS, A. PAGOLA.


DESTINATARIOS

Primero subsistir, sobrevivir, naturalmente! Pero también orientarse a vivir lo más «digna» y «plenamente» posible. Hoy una auténtica Educación y Formación no sólo deben formar ciudadanos competentes para acceder con garantías de éxito al mercado laboral, sino que deben velar por conformar individuos capaces de desarrollarse como seres humanos, orientándose hacia la madurez humana y progresando en la liberación personal. Hemos de superar el reduccionismo actual de la Educación, una educación utilitarista, epidérmica, superficial, periférica (no nuclear ni esencial) y encaminarnos hacia una Educación transformadora, liberadora, orientada también a modificar nuestra concepción de nosotros mismos y nuestra manera de ser y estar en el mundo. Hoy la «Educación», la «Formación» y la «Cultura» deben plantearse como primera exigencia que los ciudadanos sientan la necesidad de una vida más plena, más perfecta, más auténtica, porque así llegarán a ser más plenamente «humanos».

Hay cierta sabiduría humana, que es común a los hombres más grandes y a los más pequeños y que nuestra educación corriente labora con frecuencia para silenciar y obstaculizar. R.W. Emerson

Una de nuestras grandes tareas, más allá de la satisfacción de las necesidades básicas y para la supervivencia: progresar en la comprensión del mundo, de la vida y de las acciones de los seres humanos... «Una vida sin examen, sin reflexión, no merece ser vivida». (Sócrates)

Nos hallamos inmersos en el seno de una sociedad muy hábil en el ámbito del desarrollo tecnológico, pero bastante analfabeta en el conocimiento de lo que son los principios y los fines de la vida humana, en todo lo que puede dar un sentido y un significado humano a la existencia. (M. CAVALLÉ, filósofa)

 

El viejo mundo está periclitando y uno nuevo está emergiendo

1. La humanidad ha pasado por momentos que pueden considerarse singulares por coincidir con algunas importantes discontinuidades en los procesos de evolución cultura (ver aquí: Era axial). Hoy con el fenómeno de la globalización nos encontramos también en una época de cambio cultural inédito a escala planetaria. El momento actual se caracteriza por una transformación generalizada e intensa de muchos parámetros, lo que sitúa a nuestra época en uno de esos momentos histórico de cambios civilizatorios y culturales profundos: explosión demográfica, fulgurante progreso científico y técnico, generalización de las técnicas de información, movilidad acelerada de bienes y personas, generalización del pluralismo en las sociedades, explotación ecológica desorbitada, degradación ambiental, cambio de modelos mentales y culturales, construcción de modelos y estilos de vida artificiosos… Esos cambios están situando a la humanidad en un nuevo estadio civilizatorio que hace tambalear todas las estabilidades tradicionales... El viejo mundo está periclitando y uno nuevo está emergiendo. En este nuevo panorama es imprescindible replantearse el papel de la cultura y las actitudes humanas subsiguientes ante tan acentuados cambios, empezando por un análisis crítico y diagnóstico de la situación actual.

Entre el desasosiego de una sociedad enfermiza y la aspiración a una sociedad más saludable

2. No es fácil ver claro en medio de tanta bruma cotidiana. Conviene agudizar la mirada en medio de tan farragoso escenario actual: superficialidad, artificiosidad, fachada, apariencias, anuncios sofisticados, mensajes abigarrados, reclamos subliminales… sofismas modernos, postverdad, pensamiento débil, racionalidad embotada… Nunca ha estado la vida humana tan amenazada por el desequilibrio ecológico, la contaminación, el estrés o la depresión. Venimos fomentando un estilo de vida donde la falta de sentido, la carencia de valores, un cierto tipo de consumismo, la trivialización del sexo, la incomunicación y tantas otras frustraciones impiden a las personas crecer de manera sana.

3. Algunas características de la vida actual: Vacío interior. Poco a poco estamos aprendiendo a vivir sin interioridad. Nos basta con vivir entretenidos. Nos contentamos con funcionar sin alma y alimentarnos solo de bienestar. No queremos exponernos a buscar la verdad. Desorientación. Hemos aprendido a vivir sin raíces y sin metas. Nos basta con dejarnos programar desde fuera. Nos movemos y agitamos sin cesar, pero no sabemos qué queremos ni hacia dónde vamos. Estamos cada vez mejor informados, pero nos sentimos más perdidos que nunca. Oscuridad y confusión interior. Apenas nos interesan ya las grandes cuestiones de la existencia. Queremos ser inteligentes y lúcidos. Pero no encontramos sosiego ni paz.

4. ¿Vivir? Queremos vivir más, vivir mejor, vivir más tiempo. Queremos sentirnos bien, sentirnos mejor. Buscamos disfrutar intensamente de la vida, sacarle el máximo jugo. Hacemos lo que nos apetece. Apenas hay prohibiciones ni terrenos vedados. ¿Amar? Queremos ser libres e independientes y nos encontramos cada vez más solos. Necesitamos vivir y nos encerramos en nuestro pequeño mundo. Necesitamos sentirnos queridos y no sabemos crear lazos de amistad auténticos. Al sexo lo llamamos «amor», y al placer, «felicidad». ¿Trascendencia? En nuestra vida ya no hay sitio para la Trascendencia. Su presencia ha quedado reprimida o atrofiada dentro de nosotros. Llenos de ruidos por dentro, ya no podemos escuchar su voz. Volcados en mil deseos y sensaciones, no acertamos a percibir su cercanía. Tan atareados, obviamos profundizar en ella.

5. El escepticismo de nuestra época… Estamos saturados de ideas y palabras, pero vacíos de ser, carentes de referencias, de armonía, de integridad. Podemos vivir medio dormidos, dejándonos llevar por lo externo ... o, al contrario, experimentar la conciencia de vivir despiertos, en un «viaje» intenso hacia una vida más plena. ¿Ilusión de felicidad, hastío, vacío interior…? La ilusión de una «felicidad» completa es una de las grandes falacias con las que la sociedad del bienestar y del progreso ilimitado nos hechiza. Se nos quiere hacer creer que «felicidad» equivale a consumismo…, pero sabemos que no todo lo que deseamos nos es necesario y nos conduce hacia ella. En nuestras sociedades la exaltación de la personalidad ha conducido a cotas asombrosas de necedad. Se exalta la fama, el dinero, la comodidad, la artificiosidad, las apariencias… se nos vende un cierto tipo de libertad, de progreso, de bienestar, de felicidad... De ahí la frustración, la insatisfacción vital, la alienación y la pobreza interior... de ahí la necesidad de escapar de ese vacío interior que nos corroe...

6. Por eso hemos de ser lo suficientemente lúcidos como para preguntarnos si no estamos cayendo en conductas poco sanas sin apenas ser conscientes de ello. Una sociedad es sana en la medida en que favorece el desarrollo sano de las personas. Cuando, por el contrario, las conduce a su vaciamiento interior, la fragmentación, la cosificación o disolución como seres humanos, hemos de decir que esa sociedad es, al menos en parte, patógena. ¿Qué es más sano, dejarnos arrastrar por una vida de confort, comodidad y exceso que aletarga el espíritu y disminuye la creatividad de las personas o vivir de modo sobrio y moderado, sin caer en «la patología de la abundancia»? ¿Qué es más sano, seguir funcionando como «objetos» que giran por la vida sin sentido, reduciéndola a un «sistema de deseos y satisfacciones», o construir la existencia día a día dándole un sentido último? ¿Qué es más sano, llenar la vida de cosas, productos de moda, vestidos, bebidas, revistas y televisión o cuidar las necesidades más hondas y entrañables del ser humano en la relación de la pareja, en el hogar y en la convivencia social?

Hacia una mayor lucidez a través de la «sabiduría»

7. Sobre los vacuos fundamentos de tan artificiosa y contagiosa «cultura moderna», en ciertos sectores está emergiendo un nuevo panorama testigo de profundas transformaciones, tangibles unas y quizás no tan visibles otras, pero no por ello menos reales; eclosionando una nueva atmósfera antropológica, una nueva manera de ser y de estar en el mundo. Nos encaminamos hacia una nueva etapa de gran potencialidad existencial, hacia una nueva época, una nueva era. Y en su seno, gestándose y eclosionando un nuevo tipo de ser humano, ni pre-humano ni post-humano, sino más auténticamente humano, trans-humano.

8. La vida un viaje experimental, un viaje del espíritu realizado a través de la materia. Tenemos todo un mundo para recorrer y todo un camino interior por explorar… El viaje más largo es el viaje hacia nuestro interior... ¿De qué modo habitar en la complejidad y en la incertidumbre sin caer en la desorientación, en la dispersión o en la enajenación? Sólo comprende las claves de la existencia quién ha accedido a cierto "nivel de conciencia". Este vacío de nuestra civilización sólo se solventará cuando en ella la «sabiduría» se constituya de nuevo en eje de referencia. La «sabiduría», nos ayuda a acceder al conocimiento profundo de la realidad y a evolucionar hacia una vida más auténtica. Una nueva manera de ser y estar en el mundo muere y eclosiona otra: vivir y no sólo vegetar. Respirar y tomar distancia. Oxigenarse y ensanchar la mirada. Enderezarse y no sólo arrastrarse. Vivificarse. El verdadero “horizonte” se halla en nuestros ojos, en nuestra mente, no en la realidad.

9. Existe entre nosotros mucho sumiso inconsciente, dócil a los postulados y dictados de una difusa pero penetrante mentalidad dominante… pero también hay quienes resisten, quienes no se dejan doblegar fácilmente, personas tenaces, resistentes a dejarse arrastrar por la corriente, a dejarse engullir en el anonimato amorfo de la masa, a no ahogarse en medio de las inevitables tempestades, luchadores tenaces, no dispuestos a ser seducidos por tanta artificiosidad y fachada vacua, a ser seducidos por abundantes cantos de sirena, corredores de fondo decididos a no sucumbir a las primeras de cambio. individuos firmes y perseverantes, con acentuada personalidad propia, que intentan vivir despiertos, perseverar en sus causas en medio de un soporífero letargo generalizado, que no se dejan ganar por un pensamiento fácil… quienes en el anonimato de sus vidas, en la tranquilidad de su silencio, alejados de los arrebatos del mundanal ruido, dispuestos a practicar una reflexión juiciosa, serena y amplia, prestos a poner en acción una mirada crítica sobre cuanto ocurre en nosotros mismos y a nuestro alrededor… Cultivadores de su propio pensamiento, personas reflexivas, tenaces, resistentes, lúcidas, virtuosas y sabias… testigos de una manera nueva de vivir y de enfrentar la realidad actual, de ser y estar en el mundo. La vida para muchos ya no es un simple espectáculo, sino un desafiante proyecto a vivir no solo cuantitativamente, en cantidad e intensidad, sino también en calidad, con una mayor densidad humana y espiritual.

10. Una invitación pues…

 • A cuantos van comprendiendo que "vivir" es algo más que "vegetar".
 • A aquellos que están de acuerdo en que no es suficiente con cambiar las estructuras sociales y políticas y que es necesaria también una transformación básica del ser humano.
 • A quienes sospechan que la “cultura” puede servir para algo más que para atesorar un agregado de florituras académicas inocuas.
 • A quienes desean convertir su bagaje cultural en un "bagaje personal", necesario para la mejora cualitativa personal y la transformación social.
 • A quienes echan en falta un conocimiento más global y esencial que les aporte el horizonte que su formación no les ha aportado.
 • A quienes se sienten estimulados a pensar por sí mismos...
 • A quienes están espoleados en la pasión por el conocimiento y mejora de la vida humana.
 • A quienes desean sobreponerse a la insipidez de la situación actual y orientarse hacia un tipo de vida más plena.
 • A quienes desean superar la superficialidad de la cultura y escapar a la vertiente insípida de la vida moderna.
 • A quienes quizás, vegetando semidormidos, desean despertar, elevar su mirada y ensanchar sus horizontes mentales.
 • A los que tienen sed de verdad y mayor claridad y lucidez en su vida.
 • A quienes buscan verdades que sacien su sed, y no simplemente que satisfagan su curiosidad.
 • A quienes sienten admiración por la singularidad de los seres humanos y luchan por el reconocimiento de su originalidad y dignidad.
 • A quienes aspiran a gozar de una existencia más plena, a través de la comprensión y profundización en las claves de la vida humana.
 • A quienes anhelan comprender, profundizar en el conocimiento del ser humano y del misterio del que es portador.
 • A aquéllos que aspiran a ser como ellos quieren ser y no como otros quieren que sean.
 • A quienes van comprendiendo la urgente necesidad de Formación a lo largo de toda la vida.
 • A quienes van tomando conciencia de la necesidad de ponerse al día, superando viejas concepciones culturales y educativas obsoletas.
 • A los que sienten la necesidad de un marco de referencia amplio, superador del estricto. ámbito escolar y académico en la perspectiva de una nueva orientación de la Formación Permanente, ofreciendo una formación desescolarizada y desformalizada.
 • A los interesados en el contraste de ideas y la reflexión sobre el papel de la Educación y la Formación en nuestra sociedad del siglo XXI.
 • A quienes no participan directamente en programas de formación presencial, pero que también están interesados en su promoción personal y cultural, educativa.
 • A quienes desean profundizar en el conocimiento de los fundamentos del saber que están en la base de la cultura occidental y que son vertebradores de cualquier currículum académico o programa de educación formal.
 • También a los que, interesados en su propio auto-conocimiento y auto-mejoramiento, quieren conocer cómo la sabiduría de todos los tiempos ha abordado y cimentado estas tareas.

Nota: Algunas de las ideas aquí expresadas son deudoras y han sido expuestas previamente por otros autores, entre otros M. CAVALLÉ, R.M. NOGUÉS, A. PAGOLA.

Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...

Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...