Una bona «Formació» ha de contribuir a viure d'una manera més «plena» i «bella».Una buena «Formación» debe contribuir a vivir de una forma más «plena» y «bella».

L’ «humanisme» va significar l'educació de l'home d'acord amb la veritable naturalesa humana, amb el seu autèntic ésser.El «humanismo» significó la educación del hombre de acuerdo con la verdadera naturaleza humana, con su auténtico ser.

Viure com a home significa triar una finalitat i apuntar a ella amb tota la conducta. AristòtilVivir como hombre significa elegir un fin y apuntar a él con toda la conducta. Aristóteles

La nostra tasca: créixer en la comprensió del món, de la vida, de les accions dels homes.Nuestra tarea: crecer en la comprensión del mundo, de la vida, de las acciones de los hombres.

Amb la civilització hem passat del problema de l'home de les cavernes al problema de les cavernes de l'home. E. MorinCon la civilización hemos pasado del problema del hombre de las cavernas al problema de las cavernas del hombre. E. Morin

L’ «Educació» és la transmissió de la civilització. La veritable cultura s'instal·la a l'esfera dels valors.La «educación» es la transmisión de la civilización. La verdadera cultura se instala en la esfera de los valores.

El «progrés» celebra victòries pírriques sobre la Natura. Res que vagi contra la naturalesa humana es pot considerar autèntic progrés.El «progreso» celebra victorias pirricas sobre la Naturaleza. Nada que vaya contra la naturaleza humana puede considerarse auténtico progreso.

No es pot posseir major govern, ni menor, que el d'un mateix. Leonardo da VinciNo se puede poseer mayor gobierno, ni menor, que el de uno mismo. Leonardo da Vinci